Menu Zamknij

Szyby

glazed-units-pl-845x684

Ochrona cieplna to podstawowe zadanie szyb zespolonych do okien. Dzięki współpracy z dostawcami, która zaowocowała opracowaniem nowych powłok stosowanych na szkle, PRESS GLASS oferuje szyby o jeszcze niższym współczynniku przenikania ciepła niż dotychczas (Ug= 0,4 W/m2K). To wartość zbliżona do współczynnika przenikania ciepła ścian. Chłód odczuwalny w pobliżu okna jest już zatem przeszłością. Wszystkim tym, którzy chcą oszczędzić na ogrzewaniu zimą dzięki zyskom ciepła z promieniowania cieplnego słońca docierającego do mieszkań przez szyby i nie obawiają się nadmiernego przegrzewania pomieszczeń latem, oferujemy szyby ciepłochronne o podniesionym współczynniku g=73 %.

W okresie letnim słońce emituje ogromne – w porównaniu z zimą – ilości energii cieplnej. Występuje wtedy zjawisko przegrzewania pomieszczeń, które wynika przede wszystkim z przenikania energii przez szyby. Stopień, w jakim szyby zabezpieczają pomieszczenie przed letnim przegrzewaniem, wyrażany jest współczynnikiem g. Jego niższa wartość określa większą skuteczność ochrony przed przegrzewaniem. W ofercie szyb ciepłochronnych dysponujemy takimi konstrukcjami, które zmniejszają efekt przegrzewania, oferując współczynnik g=37 %. Dziś technologia zarezerwowana dla fasad może zawitać też do wszystkich domów. Każdy może poprawić komfort cieplny swojego mieszkania i ograniczyć koszty funkcjonowania zainstalowanego systemu klimatyzacji mechanicznej. Warto pamiętać, że koszty chłodzenia są wyższe od kosztów ogrzewania pomieszczeń.

OPTYMALNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

Istotny wpływ na jakość przebywania w pomieszczeniach ma wysokość i rozkład temperatur. Jeszcze do niedawna w pobliżu okien w okresie zimowym można było poczuć znaczne obniżenie temperatury, co miało istotny wpływ na komfort. Teraz dzięki zastosowaniu ciepłochronnych szyb zespolonych, które stanowią ok. 70% powierzchni okien, można jednak wyeliminować ten problem. Rozkład temperatur wyrównuje się w całym pomieszczeniu, a mieszkańcy nie są narażeni na dyskomfort cieplny.

Odwrotny problem może pojawić się w okresie letnim, kiedy to słońce nadmiernie nagrzewa wnętrza pomieszczeń. Dzięki specjalnej konstrukcji nagrzewanie pomieszczeń latem znacząco ograniczyć mogą szyby przeciwsłoneczne refleksyjne i selektywne, które pozwalają zachować wysoką transmisję światła. W ograniczonym stopniu taką funkcję pełnią też szyby ciepłochronne. Szyby tego typu umożliwiają jednak większe zyski cieplne w okresie zimowym.

WYSOKA PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA

Jedną z najistotniejszych cech jakościowych szkła jest jego jak najwyższa przepuszczalność światła. Ma to duży wpływ na samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Jak pokazują badania, niedoświetlenie pomieszczeń może być bowiem przyczyną złego samopoczucia. PRESS GLASS zwraca szczególną uwagę na tą cechę podczas przygotowywania oferty.

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA

Każdy z nas, otrzymując każdego miesiąca rachunek za ogrzewanie, myśli o tym, w jaki sposób ograniczyć tego rodzaju wydatki. Obecnie oszczędność energii cieplnej to główne zadanie postawione przed szybami zespolonymi. PRESS GLASS doskonale rozumie te potrzeby, oferując kilka rozwiązań, dzięki którym można osiągnąć znaczną oszczędność wydatków pononosznych na ogrzewanie pomieszczeń.